Andmekaitsetingimused

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

Veebilehe www.forsius.ee isikuandmete vastutav töötleja on Forsius Matusebüroo OÜ (registrikood 12815960) asukohaga F.R. Kreutzwalsi 3, 10120 Tallinn, tel (+372) 6 400 601 ja e-kiri matus@forsius.ee.

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmed on andmed, mida Forsius Matusebüroo kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

 • Kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebilehel
 • Veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
 • Ostu või tellimuse sooritamisel meie veebilehe ostukeskkonnas (ostukeskkond võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit)
 • Järelmaksutaotluse esitamisel

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuse haldamiseks ja teenuste ning toodete täpseks komplekteerimiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, teenus, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ja toodete ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste ja toodete osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Veebilehe (forsius.ee) kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendi poolt esitatud tellimuse täitmise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Eesti Vabariigi territooriumil.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • Meie veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine Forsius Matusebüroo volitatud töötlejatele (nt tellimuse täitmiseks vajamineva teenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Veebilehe (forsius.ee) tellimiskeskkonnas puudub personaalne kasutaja tellimiskeskkond. Kui tellimus on sooritatud saab tutvuda esitatud isikuandmetega tellija emailile saadetud tellimusekinnituses või klienditoe vahendusel telefonil 6400 601 või emaili aadressil matus@forsius.ee.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge kirjalikult e-posti teel matus@forsius.ee.

  

Säilitamine

 • Veebilehel forsius.ee sooritatud tellimuse info säilitatakse viis aastat.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel matus@forsius.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 14 päeva jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise aeg.

 

Vaidluste lahendamine

Meie veebilehte kasutama asudes, eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust telefonil 6400 601 või emaili teel matus@forsius.ee.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (matus@forsius.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).